“Elevernas utbildning ska inte komma från porren” säger Matilda Ernkrans, högskoleminister.

ÄNTLIGEN! Alla blivande lärare ska få kunskap med sig från utbildningen för att kunna undervisa sina elever om sexualitet och relationer. Nu återstår dock den helt avgörande frågan för universiteten att besvara: Vad är relevant kunskap om pornografi för blivande lärare? Ska de få lära sig att relativisera porrens skadeverkningar och får sätta plus och […]

Dags att gå från ord till handling!

Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen och justitieministern Morgan Johansson skriver i en debattartikel att ”Regeringen vill nu ta krafttag mot sexköparna.” Reality Check applåderar ställningstagandet och vi är helt eniga med i er att ”Sexhandel är inte bara en fråga om mäns utnyttjande av kvinnor utan också en tydlig klassfråga. De kvinnor som säljs på bordeller och […]

Lärare besitter en ovärderlig maktposition

I en artikel i tidningen Läraren belyser Maria Wiman skolans värdegrundsuppdrag i samband med Paulo Robertos sexköp.  ”VI LÄRARE BESITTER EN OVÄRDERLIG MAKTPOSITION. Vi är inte bara förmedlare av kunskap – med lite tur och mycket skicklighet är vi också förebilder för nästa generation. Och jag tänker, i detta virrvarr av vuxna mäns okunskap, att här […]