Porrkritiskt utbildningsmaterial som motverkar porrindustrins skadeverkningar


För att främja ungas sexuella hälsa och förebygga sexualiserad exploatering och sexualiserat våld startades Reality Check – ett initiativ med syfte att sprida kunskap om pornografi och dess skadeverkningar. Reality Check erbjuder utbildningsmaterial och konkreta metodverktyg för skolor och andra verksamheter där vuxna möter barn och unga. Allt material utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål och nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor.
Blommor och bin
och pornografin

Porren ska inte vara barns sexualkunskap. För att främja ungas sexuella hälsa och
förebygga sexuell exploatering behöver vi föra porrkritiska samtal. Ta del av vårt
utbildningsmaterial där vi slår hål på myter om pornografi.

Tillsammans ersätter vi myter med fakta.


Myter om pornografi

Myter och osanningar används som stoppklossar i samtal om pornografi. Ett första steg mot förändring är att utbilda sig själv och ta reda på fakta. Läs, samt se filmerna där vi slår hål på 10 vanliga myter.