Reality Check – porrkritiskt utbildningsmaterial som motverkar porrindustrins skadeverkningar

För att främja ungas sexuella hälsa och förebygga sexualiserad exploatering och sexualiserat våld startades Reality Check – ett initiativ med syfte att sprida kunskap om pornografi och dess skadeverkningar. Reality Check erbjuder utbildningsmaterial och konkreta metodverktyg för skolor och andra verksamheter där vuxna möter barn och unga. Allt material utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål och nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor.Blogposts