Vad är Big deal med porren?


Kränkande språkbruk bland barn? Sexualiserade trakasserier som går ned i åldrarna? Forskning visar att pornografi påverkar både barns attityder och beteende. Och idag finns sexualiserat våld i form av pornografi bara en knapptryckning bort för unga.

Du som vuxen har ett stort ansvar för att skydda de barn och unga du möter från porrens skadeverkningar och utrusta dem med kunskap om och förståelse för hur de påverkas och vad pornografi egentligen är.

Vad kan du göra?