Vanliga frågor

Varför är det mitt ansvar att undervisa om pornografi med mina elever?

Dagens pornografi är lättillgänglig online och för det mesta helt gratis, därför är det många barn som har tillgång till porr från tidig ålder. Att se på porr har blivit något det flesta barn och unga gör.

Läroplansändringar kräver porrkritisk undervisning

Området som länge har kallats för sex och samlevnad har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer i samband med läroplansändringarna den 1 juli 2022. Regeringen anser att skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. Bland annat ska eleverna “ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.”

Vad säger skollagen om mitt ansvar?

Enligt skollagen ska utbildningen förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Samtidigt saknar unga ofta ord för att beskriva sådant som har med sexualitet att göra, och berättar inte självmant för vuxna att de har sett på porr. Idag vet i princip varenda ungdom mer om porr än vad föräldrarna och lärarna gör – men de får ingen vägledning i hur de ska förhålla sig till den. Det är just därför det är så viktigt att vuxna får kunskap och verktyg för att ta avstånd från sexualiserad exploatering och sexualiserat våld, genom att undervisa för barn och unga om vad pornografi är och vad den har för konsekvenser.


Jag känner att jag saknar kunskap. Vart kan jag vända mig?

Här kommer lästips, tips på filmer, och organisationer du kan vända dig till för att du ska känna dig trygg i din kunskap om pornografi

Andra rapporter och böcker

Program, dokumentärfilmer och föreläsningar

Organisationer


Hur kan jag undervisa om sex på ett positivt sätt, samtidigt som jag lyfter porrindustrins skadeverkningar?

Sex kräver samtycke, respekt och ömsesidighet. Porrindustrin bygger på det precis motsatta. Men eftersom många ungas uppfattningar och förväntningar kring sex påverkas av porren, kan man inte prata om det positiva och fantastiska med sex utan att ifrågasätta och lyfta många ungas “källa” till uppfattningar om sex. Porr som ämne ska vara en del av ämnet sexualitet, samtycke och relationer i skolan. Vi rekommenderar att du kompletterar vårt material med Sex och relationer– ett metodmaterial om sex och samlevnad som utgår ifrån ett jämställdhets- och våldsförebyggande perspektiv, vars en av tio lektioner bygger på Reality Checks metodmaterial. Materialet är tydligt förankrat i skolans värdegrund och anpassat till läroplanen för grundskolan (åk 6–9) samt kursplanen för samhällskunskap, men kan även anpassas till andra ämnen, åldersgrupper och sammanhang.  Materialet är ett initiativ av Sveriges Kvinnoorganisationer.


Hur ska jag ta upp ämnet porr i min klass?

Reality Check erbjuder undervisningsmaterial om pornografi som tar avstånd från objektifiering, avhumanisering och sexualiserat våld mot kvinnor. Reality Checks material är avsett för skolans sex och samlevnadsundervisning och berör pornografi och dess påverkan på unga. Materialet förmedlar vad forskning säger om porrindustrins inflytande över ungas världsbild och deras människosyn. Materialet är väl förankrat i och förmedlar den svenska skolans värdegrund.


Hur kan jag säkerställa att min undervisning är åldersanpassad?

Innan du börjar undervisa om pornografi är det viktigt att säkerställa att samtalet är åldersanpassat. För att du som lärare ska kunna anpassa ditt lektionsupplägg om porr utifrån dina elevers behov och utvecklingsfas har vi utvecklat en temperaturmätning. Det är en enkät som hjälper dig att ta reda på om elever redan tittat på porr och märkt några konsekvenser av sitt porrtittande. Enkäten ger också eleverna möjlighet att vara med vid utformandet av undervisningen, då de får uppge vilka ämnen de skulle vilja fokusera på under undervisningen.


Hur ska jag engagera min verksamhet?

01     Första steget:

 • Prata med dina kollegor om hur ni inom er organisation adresserar frågor kring sexualiserat våld och pornografi idag. Gör en lista på vad som redan görs och vad ni vill ska ske inom en snar framtid.

02     Tips på vad man kan göra:

 • Ta aktiv ställning till att inte titta på porr och berätta det för andra
 • Kräv porrfria miljöer i din verksamhet
 • Kräv undervisning om sexualiserat våld i form av pornografi i din verksamhet.

03     Efter att ni skrivit klart “att göra-listan” fundera på följande:

 •  Kan ni göra allt som står på listan själva?
 • Vilka lokala aktörer skulle kunna hjälpa er i detta arbete?
 • Hur kan ni engagera hela er organisation i detta arbete?

Vad har Reality Check för integritetspolicy?

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen och GDPR som personuppgifter.

När behandlas dina uppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, skapa en inloggning samt kontakta oss för feedback, support eller information samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig.

Vad lagrar vi för uppgifter

 • Användarnamn och lösenord
 • Namn
 • Organisationsnamn
 • E-postadress
 • IP adress och information om din användning av vår webbplats

Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Rättigheter som du har över dina data

Om du har en inloggning eller har mejlat oss på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.