Varför är det mitt ansvar att undervisa om pornografi med mina elever?

Dagens pornografi är lättillgänglig online och för det mesta helt gratis, därför är det många barn som har tillgång till porr från tidig ålder. Att se på porr har blivit något det flesta barn och unga gör.

Risken är stor att barn tittar på porr både hemma och i skolan. Den senaste granskningen av Skolverket visar att mer än hälften av landets skolor saknar filter mot porr. 

Skolan och lärare 

Enligt skollagen ska utbildningen förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Samtidigt saknar unga ofta ord för att beskriva sådant som har med sexualitet att göra, och berättar inte självmant för vuxna att de har sett på porr. Idag vet i princip varenda ungdom mer om porr än vad föräldrarna och lärarna gör – men de får ingen vägledning i hur de ska förhålla sig till den. Det är just därför det är så viktigt att vuxna får kunskap och verktyg för att ta avstånd från sexualiserad exploatering och sexualiserat våld, genom att undervisa för barn och unga om vad pornografi är och vad den har för konsekvenser.


Jag känner att jag saknar kunskap. Vart kan jag vända mig?

Här kommer lästips, tips på filmer, och organisationer du kan vända dig till för att du ska känna dig trygg i din kunskap om pornografi

Andra rapporter och böcker

Program, dokumentärfilmer och föreläsningar

Organisationer


Hur ska jag engagera min verksamhet?

01     Första steget:

 • Prata med dina kollegor om hur ni inom er organisation adresserar frågor kring sexualiserat våld och pornografi idag. Gör en lista på vad som redan görs och vad ni vill ska ske inom en snar framtid.

02     Tips på vad man kan göra:

 • Ta aktiv ställning till att inte titta på porr och berätta det för andra
 • Kräv porrfria miljöer i din verksamhet
 • Kräv undervisning om sexualiserat våld i form av pornografi i din verksamhet
 • Ha en filmvisning av dokumentären Pornland. Bjud i vänner och bekanta

03     Efter att ni skrivit klart “att göra-listan” fundera på följande:

 •  Kan ni göra allt som står på listan själva?
 • Vilka lokala aktörer skulle kunna hjälpa er i detta arbete?
 • Hur kan ni engagera hela er organisation i detta arbete?

Hur kan jag säkerställa att min undervisning är åldersanpassad?

Innan du börjar undervisa om pornografi är det viktigt att säkerställa att samtalet är åldersanpassat. För att du som lärare ska kunna anpassa ditt lektionsupplägg om porr utifrån dina elevers behov och utvecklingsfas har vi utvecklat en temperaturmätning. Det är en enkät som hjälper dig att ta reda på om elever redan tittat på porr och märkt några konsekvenser av sitt porrtittande. Enkäten ger också eleverna möjlighet att vara med vid utformandet av undervisningen, då de får uppge vilka ämnen de skulle vilja fokusera på under undervisningen.


Hur ska jag ta upp ämnet porr i min klass?

Reality Check erbjuder undervisningsmaterial om pornografi som tar avstånd från objektifiering, avhumanisering och sexualiserat våld mot kvinnor. Reality Checks material är avsett för skolans sex och samlevnadsundervisning och berör pornografi och dess påverkan på unga. Materialet förmedlar vad forskning säger om porrindustrins inflytande över ungas världsbild och deras människosyn. Materialet är väl förankrat i och förmedlar den svenska skolans värdegrund.


Vad har Reality Check för integritetspolicy?

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen och GDPR som personuppgifter.

När behandlas dina uppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, skapa en inloggning samt kontakta oss för feedback, support eller information samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig.

Vad lagrar vi för uppgifter

 • Användarnamn och lösenord
 • Namn
 • Organisationsnamn
 • E-postadress
 • IP adress och information om din användning av vår webbplats

Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Rättigheter som du har över dina data

Om du har en inloggning eller har mejlat oss på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.