“Porr är samma som prostitution”


Pornografi är oftast inget annat än digital prostitution


Porr är i princip väldigt lik prostitution, skillnaden är bara ett det finns en kamera i rummet. 

Många kvinnor som syns i porr utnyttjas även i andra former av prostitution. Det händer också att porr spelas in när en man köper en kvinnas kropp i prostitution. 

Kvinnor i porren har också mycket annat gemensamt med kvinnor i andra typer av prostitution, till exempel att de ofta utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. De är oftast unga och ofta har blivit tvungna att börja i industrin på grund av att de är fattiga och utsatta.

Kvinnor med erfarenhet av porrindustrin talar om hur de övergrepp de varit med om i porrfilmerna finns för alltid, att de aldrig kan tas bort från internet. Vem som helst kan när som helst råka se dessa bilder eller filmer.