“Porr är bara fantasi”


Daniel: ”Om vi börjar humanisera kvinnan i porren kommer
porrindustrin att försvinna.”


Fantasi finns i hjärnan, men porr är på riktigt med verkliga människor.

Kvinnorna i porren kommer ofta från en mycket svår livssituation. De är unga och har många gånger redan blivit utsatta för sexualiserat våld, många av dem är fattiga och kommer från särskilt utsatta samhällsgrupper som diskrimineras och behandlas illa. 

I porren blir kvinnorna slagna och förnedrade på riktigt, de får ofta allvarliga fysiska och psykiska skador. Det enda som är fantasi i porren är att kvinnorna skulle njuta av det de utsätts för. Allt annat som visas i porren är verklighet.