BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


Lär dig mer om porrens verklighet och hur den format vår omvärld.

Vi lever i en värld som i allt större omfattning formas av pornografin och är central i en värld där omfattningen av killars och mäns sexualiserade våld mot flickor och kvinnor uppnår epidemiska proportioner. Den globala industrin som producerar pornografi har skapats och ägs av män, där män är målgrupp. Den har uppskattats att i en nära framtid omsätta 100 miljarder US dollar. FN uppskattade 2009 att industrin bakom dokumenterade övergrepp på barn gör en vinst på 20 miljarder US dollar. Av alla nedladdningar på internet relateras 35% till pornografi. Denna i stort sett oreglerade industri har invaderat privata såväl som offentliga arenor i en takt som innebär ett mycket allvarligt hot mot kvinnors och barns rättigheter. 

Läs mer på: Porrens verklighet