BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


I ETC från den 12 september 2019 kunde man läsa om att nya röster höjs i Tyskland gällande prostitutionslagstiftningen (Tyskland öppnar för lagstiftning mot sexköp). Nyheten säger att det numera finns en ”majoritet i den tyska förbundsdagen att förbjuda koppleri och köp av sexuella tjänster, enligt nordisk modell.” Lagförslaget skulle betyda att både sexköp kriminaliseras och att bordeller förbjuds, samt att kvinnor i prostitution inte ska riskera att straffas. 

Reality Check välkomnar nyheten i hopp om att Tyskland med sin liberala prostitutionsindustri kan vara på väg mot en förändring. I Kajsa Ekis Ekmans bok ”Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan” (2010) kan man läsa att 1,2 miljoner män varje dag går och köper en kvinnas kropp i Tyskland. (s.11) Enligt organisationen Nordic model now! hade det skett 91 mord på prostituerade kvinnor i Tyskland mellan 2002 och 2018. Dessa mord har begåtts av hallickar och sexköpare. Utöver de 91 morden så har även 48 mordförsök på prostituerade kvinnor begåtts av just hallickar och sexköpare. I Sverige har det sedan 1999 skett ett mord på en kvinna i prostitution. Mordet begicks till skillnad från Tysklands exempel inte av en hallick eller en sexköpare, utan av kvinnans ex-partner.

Fakta talar sitt tydliga språk. Om nyheten gällande Tysklands svängning i prostitutionslagstiftningen kan vara Tysklands första steg mot den nordiska modellen är det ett välkommet sådant. För ett hopp om en mer human och jämställd situation för kvinnor i Europa där man tar avstånd från det sexualiserade våldet och avstånd från synen som menar att kvinnor är objekt som kan köpas för pengar.