BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


Publicerad i ETC Göteborg den 30 september 2019

Den 9 september 2019 skrev en rad lärare en debattartikel i GP med namnet Inför porrfilter i skolors digitala verktyg och nätverk. Skribenterna tog upp vad som kan hända i den majoritet av kommuner där det inte finns något porrfilter på skolornas datorer och att barn på så sätt kan vara helt blottade inför porrens sexualiserade våld. Unga killars kvinnosyn och syn på sex påverkas av vad de får se i porren och vad de anser sig ha rätt att utsätta en tjej för. Skribenterna tar upp hur unga tjejer känner sig tvingade till att ställa upp på strypsex och analsex, något som normaliserats genom porrens värld. Lärarna påpekar också i debattinlägget att det är viktigt att undervisa och prata med eleverna om pornografi och är kritiska till att Skolverket inte ens tar upp porr i de nya riktlinjerna som tagits fram för ämnet sex- och samlevnad. 

Håkan Boström besvarade detta debattinlägg med ledarkrönikan Med barnen som slagträ mot pornografin i GP från den 10 september 2019. Boström viftar bort förslaget om porrfilter genom argumentet ”Hur verksamt är egentligen ett porrfilter på skolans datorer när varje elev har tillgång till sin mobiltelefon?” Vi i Talita menar att man genom ett porrfilter skulle göra en tydlig markering från vuxet håll att man tar avstånd från det sexualiserade våldet som pornografin står för. Det är ju just det porr är – sexualiserat våld, och det är i regel kvinnorna som utsätts för övergreppen som visas på skärmen. Att åtminstone skydda barn från att i skolmiljön på sin dator se detta våld mot kvinnor skulle vara ett steg på vägen och en tydlig signal mot de attityder som accepterar detta våld, oavsett om porren kan dyka upp på mobiltelefonen eller ej. 

Boström påstår: ”I själva verket kan pornografi se väldigt olika ut och det är omöjligt att dra en skarp gräns mot erotik och sexuella skildringar i allmänhet. Inga barn blir trygga av att avskärmas från verkligheten eller av att sexualitet skambeläggs.” Vi håller inte med. Det är inte svårt att dra en gräns mot förnedring, avhumanisering och sexualiserat våld och det är ingen som ”skambelägger” sexualitet. För förnedring, avhumanisering och våld är inte sexualitet. Pornografin är motsatsen till WHO:s definition av sexuell hälsa som just lyfter frihet från förtyck, diskriminering och våld som avgörande för säkra sexuella relationer och erfarenheter. Varken lärarna i tidigare debattartikel eller vi i Talita arbetar för att avskärma barn från verkligheten, tvärtom är vi båda för att ta upp porren i skolan för att informera och ge kunskap åt eleverna om vad porren egentligen är. Både dess skadeverkningar och dess påverkan på den enskilde individen som tittar och de människor som utnyttjas i den smutsiga industrin. Gällande kopplingen mellan porr och våld så finns det en mängd forskning som styrker just detta samband, bland annat kan man läsa mer om det i Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsstudie Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, men även i Talitas rapport Syns man inte, finns man inte – inblick i den svenska porrindustrin (2019) som granskat den svenska porrindustrin.

I ledarkrönikan kritiseras även S-kvinnor i Skåne för att vilja klassa porr som ”hets mot folkgrupp”. Detta förslag handlar inte om att koppla grepp om någons sexualitet som Boström påstår. Det handlar däremot om att inte gynna en industri som kränker, skadar och förnedrar kvinnor. Boström får det dock att låta som om Sveriges kamp för ett samhälle där kvinnor inte utsätts för sexualiserat våld skulle göra Sverige till en diktatur, vilket är absurt och ett sätt att förminska frågan. I slutet av ledarkrönikan sägs följande: ”Förbudsivrarna drivs inte av omsorg om de som arbetar i sexindustrin i Hollywood. De drivs av att vilja kontrollera våra tankar.” Med flera års erfarenhet av att hjälpa kvinnor ur sexindustrin vilken inbegriper både prostitution, porr och striptease kan vi inte annat än konstatera att Boström har fel.

Josephine Appelqvist, grundare, Talita

Anna Sander, grundare, Talita