BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


I år fyller organisationen Talita 15 år, och den 7 oktober 2019 – för femte året i rad – arrangerade Talita sin årliga konferens med sexindustrin i fokus. 450 deltagare var på plats för att lyssna på spännande talare, nätverka och utbyta erfarenheter. Reality Checks utställning ”Porrens sanna ansikte” visades under hela konferensdagen.

Kajsa Wahlberg, kommissarie som arbetar på polisens nationella operativa avdelning (NOA) berättade om tiden då den svenska sexköpslagen diskuterades och till slut blev lag. Wahlbergs föredrag var både intressant och humoristiskt då hon på många sätt belyste absurditeten i motståndarnas argument till lagen när det väl begav sig 1999. Ett av de mest skrattretande exempel som Wahlberg tog upp var argumentet: ”Men, män kommer ju fortfarande att köpa sex trots sexköpslagen, då behöver vi väl inte sexköpslagen för den är ju verkningslös?”. Wahlberg kontrade då med; ”Det är ju fortfarande människor som går och mördar andra människor, ska vi då avskaffa lagen om att man inte får döda?” Klockrent och en i högsta grad logisk grad logisk förklaring till varför sexköpslagen bör fortfarande existera. Även om inte man kan hindra alla män som tror sig ha rätt att köpa människors kroppar, så har lagen en avskräckande verkan, men är också en riktlinje för vad vi i Sverige anser är mänskliga rättigheter. Ingen människa har rätten att köpa en annan människa.

Simon Häggström, författare och kriminalinspektör vid Nationella operativa avdelningens människohandelsgrupp höll senare ett föredrag om sugardejting. Häggström gick igenom de webbsidor som höll på med sugardejting-verksamhet helt lagligt, men när man började gräva i vad som egentligen händer dagligen mellan så kallade ”sugardaddys” och de tjejer som fanns på sidorna visade det sig att det är en fullt utvecklad prostitutionsverksamhet som pågår. Allt som oftast med minderåriga tjejer (sidorna har ingen egentlig ålderskontroll, vilket gör att många av tjejerna som är minderåriga ofta lyckas gå med på sidorna ändå). Det som brukar vara ett vanligt förlopp på dessa sidor är att kontakten tas mellan en sugardaddy och tjej eller kille på den ursprungliga sidan, men att konversationen sedan flyttas till chattar via Kik, WhatsApp eller sms där frågan om sexuella tjänster mot pengar snabbt kommer på tal. I fallen som Häggström tog upp fanns liknande berättelser här som i den sedvanliga prostitutionen. Unga tjejer som på många sätt genom ett skadebeteende eller psykisk ohälsa går in i sugardejting, vilket blir bryggan in i fortsatt prostitution. Forumdiskussionerna som Häggström visar i sin presentation belyser hur uppenbart det är för alla män på sidan att det är prostitution som förekommer, men inför detta tycks männen vara totalt likgiltiga för skaparna till sugardejting-sidorna har gett männen möjlighet att köpa människors kroppar på ett ”lagligt” sätt trots vår sexköpslag idag. I väntan på en dom i ett aktuellt fall hoppas Häggström på en utveckling där också sugardejting kommer falla in som prostitution, vilket i sådana fall skulle underlätta att männen som använder sig av detta idag kommer kunna dömas för sexköp i framtiden.

Olga Persson, generalsekreterare på Unizon intervjuade Reality Checks ambassadör Daniel Israeli om den svenska porrindustrin. Daniel växte upp med en pappa som var porrproducent och fick från 11 års ålder fri tillgång till porren som då fanns. Senare under tonåren jobbade han i en porrbutik samt var med och hjälpte till under porrfilmsinspelningar. Under intervjun framgår det hur Daniel själv känner att porren har gjort att hans bild av sexualitet och intimitet har förstörts. Den mest beklämmande delen av intervjun är då Daniel beskriver hur han som tonåring var med på en svensk-estnisk porrinspelning i Tallinn. Daniel berättar hur kvinnorna i porrproduktionen började gråta då och då under inspelningen och att de då tog pauser för att kvinnorna skulle få ”återhämta sig”. Men efter pauserna fortsatte inspelningen och övergreppen mot kvinnorna. Den här informationen slår ner som en hänsynslös bomb när man inser alla tusentals porrfilmer som görs och hur ofta sådana här situationer kan ske. Kvinnorna bryter ihop, gråter på grund av det som de blir utsatta för och sen fortsätter övergreppen. Dessutom blir kvinnorna i dessa produktioner tvingade att spela in en s.k. ”samtyckesfilm” innan inspelningen där de ler och säger att de tycker om att spela in porr, vilket i sig ger en hemsk uppfattning om vad som sker i porrindustrins namn.

I slutet av intervjun berättar Daniel om en kvinna från porrindustrin som han lärde känna under sin tid som ung och hur mötena var med kvinnan när han träffade henne idag. Daniel förklarar hur han inte kan ge kvinnan en vänskaplig kram när han träffar henne. Den manliga beröringen idag påminner nämligen kvinnan om de sexuella övergreppen hon var med om under porrinspelningarna, därför klarar hon inte längre av att ens få en kram från en man. Daniels berättelse om hur porrindustrin ser ut inuti ger en kalla kårar och en ännu större övertygelse om det Daniel konstaterar under intervjun; porr är detsamma som prostitution, den enda skillnaden är att man har en kamera i rummet som filmar övergreppen.

Dr Melissa Farley, klinisk psykolog och forskare höll senare under dagen bland annat föredraget ”It’s not just a picture: Pornography is an act of prostitution that harms the woman in the picture and usually includes trafficking”. Det var ett sakligt, konkret och intressant föredrag som påvisade den koppling som finns mellan porr, prostitution, andra delar av sexindustrin och dess gemensamma nämnare – det sexualiserade våldet och utnyttjandet av kvinnor. Farley visade under sitt föredrag forskning och iakttagelser som styrker de förhållanden som nämns ovan och tar också upp överlevare från porrindustrin för att belysa den psykiska ohälsa och PTSD som är vanligt förekommande för såväl kvinnor som varit i porr och prostitution, något som också Talitas rapport om porrindustrin Syns man inte, finns man inte – inblick i den svenska porrindustrin visar. Farley exemplifierar fallet med posttraumatisk stress i följande överlevarens citat: ”Actually pornography is much worse than prostitution because it will harm you in a different way the rest of your life. I’m still exploited all over the internet ten years later. It follows me around. People recognize me. I’m harrassed because of it. My kids are being harrassed at school becuase of it. So it’s going to affect me for the rest of my life.” Vidare berättar Farley om Linda Boreman (känd som porrskådespelare under namnet ”Linda Lovelace”) som efter sin tid i porrindustrin blev känd anti-porr aktivist. Boremans uttalande ”Varje gång någon ser ’Långt ner i halsen’ ser de mig bli våldtagen” är vida känt och Farley berättar mer kring de hemska omständigheterna kring denna inspelning. Under inspelningen var Boremans hallick på plats försedd med pistol. Hon tilläts inte gå ensam till toaletten då hennes hallick trodde att hon skulle försöka fly genom fönstret om hon var ensam. Boreman har även berättat att man i denna porrfilm ser blåmärken på hennes kropp från den återkommande misshandeln hon blev utsatt för. Farley berättar i samma veva om Hugh Hefner och hur han agerat hallick i sitt liv. När kvinnorna han hade kontakt med inte agerade som playboy-modeller förväntades det av dem att sälja ”sexuella tjänster” på Playboy mansion. Även i Farleys föredrag kan man således genom forskning och iakttagelser tydligt se kopplingen mellan porr, prostitution och den misogyni i samhället som bidrar till dess existens. Vi är förstås medvetna om hur kvinnohatet formar dessa industrier, vilket också blir belyst av en sexköpares uttalande som visas under Farleys presentation: ”Pornography exists, not because we love women, but because we hate women.” (Sexbuyer interwieved by Benjamin Nolot, Exodus cry, 2013). 

Det här är en sammanfattning av några av de föredragen som hölls under Talitas konferens 2019. Om det är någon övertygelse man går hem med så är att den svenska sexköpslagen är värd att kämpa för, men också att pornografin bör inbegripas i den. Några dagar efter konferensen gick RFSL ut med att de vill riva upp lagen och avkriminalisera sexköp. RFSL borde varit med på Talitas konferens, då borde de fått sig en tankeställare till sin yttersta tveksamma hållning i frågan.