Myt 2 – “Mitt barn tittar inte på porr”


De flesta barn i Sverige har obegränsad tillgång till Internet, dygnet runt. I Medierådets undersökning från 2018 framkom det att cirka 70 % av barn i åldern 9–12 år och 97-100 % av barn över 12 år har en helt egen smarttelefon, och det antas att den siffran är densamma eller högre för år 2020 [1] Detta innebär att allt fler ungdomar idag har obegränsad tillgång till pornografi via nätet.

En svensk undersökning från 2014 visar att medelåldern för pojkar att aktivt börja söka efter pornografi är cirka 12 år [2]. I princip alla killar och drygt hälften av alla tjejer i 16-års ålder har sett pornografi. Siffror från Linköpings Universitet visar att en av fyra killar i 18-års ålder tittar på porr dagligen [3]. Att barn och unga konsumerar pornografi är alltså idag mer regel än undantag.

Många vuxna saknar både kunskap om hur dagens pornografi ser ut samt verktyg att närma sig området. Forskning visar att väldigt få barn berättar självmant för vuxna när de har sett pornografi [4]. Det är också ett av skälen till att relativt få vuxna använder olika typer av tekniska lösningar för att skydda sina barn från pornografi. Men även när sådana lösningar finns på plats för att säkerställa barnens trygga och porrfria internetuppkoppling hemma är risken stor att barn tittar på pornografi i skolan. Samtidigt saknar många skolor filter mot pornografi [5].


Källor

[1] Statens Medieråd. (2021). Ungar & medier 2021: En statistisk undersökning av ungas medievanor och attityder till medieanvändning. https://www.statensmedierad.se/rapporter-och-analyser/material-rapporter-och-analyser/ungar–medier-2021

[2] Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K., and M. Larsson. (2013). ”Pornography and Sexual
Experiences Among High School Students in Sweden.” Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics, Vol.
35(3):179-188.

[3] Donevan et al. (forthcoming). Adolescents’ use of pornography – trends over a ten-year period in Sweden.

[4] Hertzman, J., B. & Grundqvist, M. (2022). “Killars konsumtion och upplevelser av pornografi”. MÄN. https://mfj.se/documents/sifo-under-killar-och-porr

[5] Skolverket. (2016). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 2015. D.r:
2015:00067. Krav på att installera filter mot pornografi saknas inte bara i grund- och gymnasieskolorna, utan även i
förskolor där barn ofta får använda datorer och surfplattor på egen hand.