Myt 8 – “HBTQ och feministisk porr är annorlunda”


Vissa hävdar att det finns pornografi som inte innehåller förnedring och avhumanisering, verbalt eller fysiskt våld mot kvinnor och som produceras på jämställda och respektfulla villkor. Men än så länge finns det inga trovärdiga empiriska belägg som kan visa på en sådan produktion av betydelse. Den alternativa typen av pornografi, i den mån den existerar, kommer inte upp först när konsumenter söker efter pornografi på nätet: den är varken lättillgänglig, anonym eller gratis till skillnad från mainstreampornografin. Dessutom finns det inga empiriska belägg för att kvinnorna inte exploateras och behandlas illa under produktionen av så kallad alternativpornografi [1].

Forskning visar att pornografiska filmer skapade av kvinnor innehåller lika mycket förnedrande och aggressiva handlingar gentemot kvinnor som de filmer som är skapade av män eftersom det är den typen av material som konsumenterna efterfrågar [2].

Alla marknader styrs av efterfrågan. Detsamma gäller så kallad HBTQ-pornografi. Bara för att viss pornografi riktar sig till HBTQ-personer behöver det inte betyda att den är frigörande, jämställd, normkritisk och icke våldsam. Samma mönster återskapas i gay-pornografi som i den heteronormativa mainstreampornografin. Exempelvis är manlig gayporr oftast våldsam, rasistisk samt innehåller samma budskap om genus, makt, aggression och sex som heterosexuell mainstreampornografi [3]. Maktrelationer och våld mellan hypermaskulina män och feminina män i gayporr speglar maktrelationer mellan män och kvinnor och våld mot kvinnor i heterosexuell porr.


Källor

[1]. Waltman, M. (2017). ”Appraising the Impact of Toward a Feminist Theory of the State: Consciousness-Raising,
Hierarchy Theory, and Substantive Equality Laws.” Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice, 35(2): 353-391.

[2] Sun, C., Bridges, A., Wosnitzer, R., Sharrer, E., and R. Liberman. (2008). ”A Comparison of Male and Female
Directors in Popular Pornography: What Happens When Women are at the Helm?” Psychology of Women Quarterly,
Vol. 32:312-325

[3] Kendall, C. (2004). Gay male pornography: an issue of sex discrimination. UBC Press: Vancouver.