Myt 7 – “Porr är sexuell frigörelse för kvinnor”


Ordet ”porne” kommer från grekiskan och betyder sköka, prostituerad, sexuell
slav utan värde. Föreställningar om kvinnors sexualitet har historiskt kopplats samman med synd, skam och orenhet, och män har haft rätt till kvinnors liv, kropp och sexualitet. Ur en ojämlik maktfördelning mellan kvinnor och män har det skapats reella könsskillnader, som bygger på föreställningar om människors sexualitet där kvinnan förväntas vara passiv och undergiven medan mannen förväntas vara kontrollerande, aggressiv och dominant.

Lagstiftningsmässigt har kvinnor idag rätt till sin egen kroppsliga integritet och olika former av sexualiserat våld är kriminaliserade. Kvinnor kan idag ha sex med vem de vill för sin egen njutnings skull. I motsats till detta är pornografin ett återskapande och befästande av föreställningen om att kvinnor aldrig säger ”nej” eller har rätt att säga ”nej” utan njuter av allt som män utsätter dem för, oavsett hur förnedrande eller våldsamma handlingarna är, liksom av en sexualiserad maktobalans där män är dominanta och kvinnor undergivna och maktlösa [1].

Porrindustrin är en multinationell industri huvudsakligen skapad av män för män, en industri som profiterar på att exploatera och utnyttja marginaliserade och socioekonomiskt utsatta flickor och kvinnor som redan har varit utsatta för olika former av sexualiserat våld [2]. Pornografin blir därför i sin praktik den absoluta motsatsen till sexuell frigörelse för kvinnor, som måste innebära ett stärkande av kvinnors kroppsliga integritet och ett försvar för kvinnors sexuella njutning och lust. Sexuell frigörelse får aldrig innebära någon annans ofrihet, och pornografin bygger just på ofrihet och ojämlikhet.


Källor

[1] Fritz, N., Malic, V., Paul, B. et al. A Descriptive Analysis of the Types, Targets, and Relative Frequency of Aggression in Mainstream Pornography. Arch Sex Behav 49, 3041–3053 (2020). https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1007/s10508-020-01773-0

[2] Grudzen, C., Ryan, G., Margold, W., Torres, J., and Gelberg, L. (2009). ”Pathways to Health Risk Exposure in Adult Film Performers,” Journal of Urban Health, Vol. 86(1):67-78.