Myt 6 – “Porr är bara fantasi”


Fantasi sker i människors hjärna. Pornografi utspelar sig på riktigt med verkliga människor. Många hävdar att pornografi precis som övrig filmindustri bara är en fantasi, men den stora och avgörande skillnaden är att det är livs levande kvinnor som medverkar i pornografin och som tvingas stå ut med mäns förnedrande, avhumaniserande och våldsamma sexualiserade handlingar. Kvinnan i pornografin tilltalas nästan aldrig som en självständig och respekterad individ utan blir tilltalad med termer som syftar till att trycka ned henne, som när hon blir kallad ”en smutsig hora” eller ”en äcklig slampa” som ”får vad hon förtjänar” [1]. På mäns fråga: ”är du en hora?” förväntas kvinnorna svara bekräftande eller att själva, enligt manus, kalla sig horor och slampor.

Förutom de verbala kränkningarna måste kvinnorna utstå fysiska och sexuella övergrepp när männen spottar på dem, penetrerar dem oralt tills de kräks, sliter dem i håret, binder fast, piskar, stryper och slår dem och orsakar dem skador i underlivet eller anus. Kvinnornas uppgift är att visa att de njuter eller att reagera neutralt på allt som de blir utsatta för. Budskapet som porrindustrin förmedlar är att de kvinnor som förekommer i pornografin vill och förtjänar att bli förnedrade. Men bakom rubriker som ”Illegal African girl fucks for food”, ”Young porn girl turned into obedient cum dumpster” eller ”Teen has sex sessions with daddy” finns alltid en verklig kvinna, med sin historia, som tvingas utstå våld, smärta och förnedring. Kvinnorna inom pornografin blir fysiskt skadade och psykiskt traumatiserade, och forskning pekar på att kvinnor i prostitution som blivit filmade i syfte att skapa pornografi till och med uppvisar ännu allvarligare symtom på posttraumatisk stress än andra kvinnor som exploateras inom prostitution [2]. Pornografin är därför ingen fantasi för de som medverkar, och det är ingen slump att industrin rekryterar kvinnor som är unga, marginaliserade, socioekonomiskt utsatta och ofta redan har erfarenhet av att utsättas för olika former av fysiskt och sexualiserat våld, eftersom deras utsatthet, brist på val eller nedbrutna gränser i industrins ögon är enkla att utnyttja.


Källor

[1] Fritz, N., Malic, V., Paul, B. et al. A Descriptive Analysis of the Types, Targets, and Relative Frequency of Aggression in Mainstream Pornography. Arch Sex Behav 49, 3041–3053 (2020). https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1007/s10508-020-01773-0

[2] Farley et al. (2004). ”Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder.” Journal of Trauma Practice, Vol. 2:33-74.