Myt 5 – “Det finns inga bevis på att porr orsakar sexuellt våld”


Det finns ett otvivelaktigt samband mellan hög porrkonsumtion hos killar och män och ökad sexuell aggression mot kvinnor och tjejer. Det är väl belagt med hundratals studier gjorda under 50 års tid. Internationell forskning bevisar sambandet mellan pornografikonsumtion och benägenheten att begå sexuellt våld: en metaanalys från 2016 av 22 enskilda studier från sju olika länder fann exempelvis ett statistiskt signifikant samband mellan porrkonsumtion och sexuell aggression [1]. Analysen visade att det inte spelar någon roll om pornografin innehåller fysiskt våld eller inte – pornografin i sig innehåller och normaliserar objektifiering och förnedring av kvinnor. Likaså visar en studie genomförd år 2016 bland 4 564 ungdomar i åldern 14–17 år i fem europeiska länder att pojkarnas sannolikhet att begå sexualiserat tvång och övergrepp är signifikant associerad med regelbunden konsumtion av pornografi, och att pojkar som regelbundet tittar på pornografi är betydligt mer benägna att ha negativa könsattityder [2].

Tjejer och kvinnor som utsätts för killars och mäns våld och som Sveriges kvinno- och tjejjourer kommer i kontakt med vittnar ofta om erfarenheten av att pornografin utgör en katalysator och inspiration för killars och mäns negativa attityder och sexuella aggressioner mot dem. Oavsett om killar och män konsumerar pornografi som innehåller fysiskt våld eller inte så bidrar objektifieringen och förnedringen av flickor och kvinnor i pornografin till både attityder som trivialiserar våld mot kvinnor och beteenden som främjar våld mot kvinnor [3]. I ljuset av #MeToo blir det tydligt att samhället inte har råd att förbise pornografin som en företeelse som bidrar som både katalysator och inspiration till mäns sexualiserade våld mot kvinnor och flickor.


Källor

[1] Wright, P, Tokunaga, R. and A. Kraus. (2016). ”A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies.” Journal of Communication, DOI: 10.1111/jcom.12201.

[2] Stanley et al. (2016). ”Pornography, Sexual Coercion and Abuse and Sexting in Young People’s Intimate Relationships: A European Study.” Journal of Interpersonal Violence, 1.26. DOI: 10.1177/0886260516633204.

[3] Waltman, M. (2014). ”The Politics of legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden and the United
States.” Stockholm Studies in Politics No. 160. Ph.D. dissertation, Stockholm University, 2014. ISBN 9789176490471