Myt 4 – “Porr påverkar inte relationer”


Dagens pornografi ger en skev och felaktig bild av hur mäns och kvinnors kroppar ska se ut och fungera, vilket kan leda till att konsumenter utvecklar vissa kritiska inställningar både till sig själva och till sina partners. Forskning visar att pornografikonsumtion skapar orealistiska och även skadliga förväntningar på sexpartners, både när det gäller utseende och sexuellt beteende. Detta gör i sin tur så att båda partners kan uppleva att de inte räcker till och/eller att de tvingas att stå ut med vissa sexuella handlingar som de egentligen inte vill utföra. Forskning tyder på att det finns ett samband mellan porrkonsumtion och en generellt försämrad kvalitet på kärleksrelationer [11].

Genom pornografin socialiseras män till att se kvinnor som objekt som skall ge män sexuell njutning. Det undergräver mäns möjligheter till att skapa en rik och djup intimitet. Dessutom lider allt fler män och killar som konsumerar mycket pornografi av bristande sexlust och svårigheter med att genomföra samlag, då pornografikonsumtion kan leda till en upplevelse av att sex med deras partners inte är lika spännande och ”avancerat” som i pornografin [13]. Både ungdomsmottagningar och killar själva vittnar idag om så kallad porrimpotens, det vill säga svårigheter med att få erektion som inte har medicinska skäl. Pornografi är med andra ord en företeelse som skadar och bryter ner människors möjligheter till meningsfulla och intima relationer.


Källor

[11] Zillmann, D. and B. Jennings. (1988) ”Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” Journal of Applied
Social Psychology, Vol. 18: 438-53; Perry, S. (2017). ”Does Viewing Pornography Reduce Marital Quality Over Time?
Evidence from Longitudinal Data,” Archives of Sexual Behavior, Vol. 46: 549-559; Mikorski, R., & Szymanski, D. M. (2017). Masculine norms, peer group, pornography, Facebook, and men’s sexual objectification of women. Psychology of Men & Masculinity, 18(4), 257–267. https://doi.org/10.1037/men0000058

[12] de Alarcón, R., de la Iglesia, J., Casado, N., & Montejo, A. (2019). Online Porn Addiction: What We Know and What We Don’t—A Systematic Review. Journal of Clinical Medicine, 8(1), 91. https://doi.org/10.3390/jcm8010091