Myt 4 – “Porr påverkar inte relationer”


Dagens pornografi ger en skev och felaktig bild av hur mäns och kvinnors kroppar ska se ut och fungera, vilket kan leda till att konsumenter utvecklar vissa orealistiska och skadliga förväntningar, både på sig själva och på sina partners [1]. Konsumtionen av pornografi kan leda till bristande sexlust och svårigheter med att genomföra samlag för killar då sex med deras partner kan uppfattas som inte lika “spännande” och “avancerat” som i pornografin [2]. Båda parter kan dessutom uppleva att de inte räcker till och/eller att det tvingas utstå vissa sexuella handlingar som de egentligen inte vill utföra.

Forskningen är tydlig och både svenska och internationella studier visar på ett samband mellan mäns och killars pornografikonsumtion och våld i nära relationer [3]. Genom pornografin socialiseras killar och män att se på kvinnor och tjejer som objekt som ska ge dem sexuell njutning [1] och tjejer vittnar om att de förväntas ställa upp på våldsamma sexuella handlingar som deras killar sett i porren [4]. Detta innebär att pornografin är ett stort hot mot samtyckeslagen som vi har i Sverige sedan 2018, som innebär att sex ska vara frivilligt, vilket det endast är om samtliga parter uttryckligen gett ett ja genom ord, handling eller kroppspråk [5]. Forskning visar på att majoriteten av unga killar i åldergruppen 15-18 år konsumerar pornografi regelbundet, men att endast knappt en tredjedel har en god kännedom om samtyckeslagen [6]. Pornografi är med andra ord en företeelse som skadar och bryter ner människors möjligheter till meningsfulla, intima och samtyckande relationer.


Källor

[1] Folkhälsomyndigheten. (2019). “Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017: Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017”.

[2] de Alarcón, R., de la Iglesia, J., Casado, N., & Montejo, A. (2019). Online Porn Addiction: What We Know and What We Don’t—A Systematic Review. Journal of Clinical Medicine, 8(1), 91. https://doi.org/10.3390/jcm8010091

[3] Rostad, W. L., Gittins-Stone, D., Huntington, C., Rizzo, C. J., Pearlman, D. & Orchowski, L. (2019). The Association Between Exposure to Violent Pornography and Teen Dating Violence in Grade 10 High School Students. Arch Sex Behav., 48(7), 2137-2147. doi:10.1007/s10508-019-1435-4.

[4] Unga Relationer. (2020). “Ett år med ungarelationer.se: erfarenheter och kunskap om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer”. https://static1.squarespace.com/static/5b976f43b40b9d9c911d05dc/t/5e78df945c0369649fb8a8df/1584979877931/Ett+a%CC%8Ar+med+ungarelationer+rapport+killars+va%CC%8Ald+mot+tjejer+digital.pdf

[5] Frivilligtsex.se (n.d.). “Om lagen”. https://www.frivilligtsex.se/om-lagen/

[6] Hertzman, J., B. & Grundqvist, M. (2022). “Killars konsumtion och upplevelser av pornografi”. MÄN. https://mfj.se/documents/sifo-under-killar-och-porr