Myt 10 – “Porr är inte samma sak som prostitution”


Människor skiljer ofta pornografi från prostitution eftersom det ena sker på film och det andra i det som vi kallar verkliga livet. Men faktum är att många porrsidor tjänar sina pengar genom att erbjuda så kallade ”live video-chattar” och på annonser för eskortsidor där kvinnor köps och säljs. De flesta kvinnor och tjejer som erbjuder live video-chattar kommer från fattiga länder såsom Rumänien, Bulgarien och Ukraina. Pornografi och prostitution är inte två skilda världar, utan i själva verket två sidor av samma mynt.

Dessutom är pornografi per definition en form av prostitution: någon eller några utför sexuella handlingar mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera. Mainstreampornografin är alltså ingenting annat än “dokumenterad prostitution” som dessutom lever vidare på nätet i evighet.

Forskning visar att precis som när det gäller prostitution så lider kvinnor som medverkar i produktionen av pornografi av både hög psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden. Det handlar bland annat om svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen, erfarenheter från fosterhem, och hemlöshet [1]. Inte sällan medverkar kvinnor i både prostitution och pornografi. En studie av 854 personer som utnyttjats i prostitution i nio länder visade att många av dem – 49 % – också hade utnyttjats i pornografi [2]. Just dessa personer hade till och med svårare symtom av posttraumatiskt stressyndrom än de andra.

Föreningen Talita erbjuder stöd till kvinnor som utsätts för pornografi, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kvinnorna de möter säger själva att pornografi är särskilt traumatiserande eftersom bilderna inte går att ta bort från nätet [3]. Övergreppet lever alltid kvar. Pornografi är alltså en specifik form av prostitution som är särskilt skadlig för deltagarna. Vidare finns det en stark koppling mellan porrkonsumtion och sexköp. Män som ofta tittar på porr är mer benägna att köpa sex än andra män, och majoriteten av sexköparna vill att kvinnor i prostitution ska imitera pornografi som männen sett. De senaste rapporterna från Stockholmspolisens prostitutionsgrupp tyder också på att sexköpare blir allt yngre, något polisen kopplar till den ökade och mer utbredda konsumtionen av pornografi. ”En 15–16-årig kille vaknar inte plötsligt upp en morgon och får för sig att köpa sex. Vi som jobbar med detta kan se att många av de här killarna har en hög konsumtion av pornografi”, säger f.d. chefen för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp, kriminalinspektör Simon Häggström. Pornografin är således en industri som ökar killars och mäns benägenhet att köpa flickors och kvinnors kroppar.


Källor

[1] Grudzen, C., Ryan, G., Margold, W., Torres, J., and Gelberg, L. (2009). ”Pathways to Health Risk Exposure in Adult Film Performers,” Journal of Urban Health, Vol. 86(1):67-78.

[2] Farley et al. (2004). ”Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder.” Journal of Trauma Practice, Vol. 2:33-74.

[3] Donevan, M. (2019). Syns man inte, finns man inte – Inblick i den svenska porrindustrin. Talita: Stockholm. https://talita.se/assets/dokument/rapport_sv.pdf