BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


Featured Video Play Icon

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin. Meghan Donevan, ledare forskning och förebyggande arbete på Talita, föreläser under konferensen “Pornografi- vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?” om porrindustrins koppling till prostitution och människohandel. Konferensen hölls den 3 februari 2020, på Scandic Klara i Stockholm och arrangerades av Talita/Reality Check, UNIZON, Sveriges Kvinnolobby i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm.