BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


I en artikel i tidningen Läraren belyser Maria Wiman skolans värdegrundsuppdrag i samband med Paulo Robertos sexköp. 

”VI LÄRARE BESITTER EN OVÄRDERLIG MAKTPOSITION. Vi är inte bara förmedlare av kunskap – med lite tur och mycket skicklighet är vi också förebilder för nästa generation. Och jag tänker, i detta virrvarr av vuxna mäns okunskap, att här är vi lärare kanske extra viktiga. Här och nu måste vi göra en insats – för framtiden, för våra döttrar – och för våra söner.” — Maria Wiman

Reality Check betraktar skolan som samhällets viktigaste arena för förebygga mäns våld mot kvinnor. Skolan befinner sig i vår samtid men påverkar vår gemensamma framtid när den utbildar barn och unga. Vi erbjuder lektionsmaterial som hjälper lärare att bedriva lektioner förankrade i skolans värdegrund och som tar avstånd från den sexuella exploatering och det sexualiserade våld som är porrindustrins verksamhet. Genom att använda våra lektioner har man gjort en avgörande insats för att inte fler pojkar ska lämna skolan med Paulo Robertos kvinnosyn.