Var kan mitt barn få hjälp?

Upplever du att ditt barn behöver prata med någon annan vuxen om pornografi, sex, kropp, relationer? Behöver du själv prata med någon?


Här kan du och/eller ditt barn vända er:

Talita – hit kan ditt barn vända sig om hen har erfarenheter av att sälja nudes/pornografiskt material och vill få stöd.

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon för utsatta för fysiskt, psykiskt och sexualiserat våld som också ger råd och stöd till de våldsutsattas anhöriga eller vänner. Tel: 020-50 50 50.

Kvinno-, tjej-, ungdoms- och transjourer – här kan man hitta kontaktuppgifter till kvinno-, tjej-, ungdoms- och transjourer runt om i Sverige.  

Ungarelationer.se – ger stöd och information till ungdomar under 20 år som blir utsatta i sin relation, är kompisar till någon som blir det, eller är de som utsätter.

Tjejjouren.se – vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20, men också till anhöriga till unga tjejer eller till de som är nyfikna på tjejjoursrörelsen.

SNAF – står för Sexualkunskapen ni aldrig fick, och riktar sig till unga kvinnor och icke-binära som tycker att det är jobbigt att prata om sex och sexualitet men vill gärna prata med någon om det. 

Killfrågor – en anonym chatt för ungdomar.

ECPAT Sverige – hjälplinjen för barn under 18 utsatta för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Tel: 020 112 100.

Bris – står för Barnens rätt i samhället, och stöttar barn i utsatta situationer, bl.a. genom hjälplinjen och chatt.

Brottsofferjouren – en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Tel: 0200-21 20 19.