BLOG

Senaste nyheter och inlägg från oss


Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen och justitieministern Morgan Johansson skriver i en debattartikel att ”Regeringen vill nu ta krafttag mot sexköparna.” Reality Check applåderar ställningstagandet och vi är helt eniga med i er att ”Sexhandel är inte bara en fråga om mäns utnyttjande av kvinnor utan också en tydlig klassfråga. De kvinnor som säljs på bordeller och gator i den rika västvärlden har ofta en mycket fattig bakgrund, och saknar möjligheter till en annan försörjning för sig själva och ofta de barn de lämnat.”

Men vi ställer oss frågan; på vilket vis skiljer sig utsattheten i prostitution från utsattheten i porrproduktion? Svaret är; det gör den inte! Inte sällan är det samma kvinnor och samma människohandlare och hallickar som lurar, manipulerar och tvingar kvinnor in människohandel, prostitution och porrproduktion. Och alla delarna av handeln med kvinnornas kroppar finns i Sverige. Så när ni säger att: – Vi ska inte ha någon sexhandel i Sverige. Så tar vi för givet att ni även avser att komma med skärpt lagstiftning mot porrindustrin och vi förväntar oss även att partierna i januariöverenskommelsen stödjer alla lagförslag som skyddar kvinnor i utsatthet:
Det är dags att gå från ord till handling!