“Elevernas utbildning ska inte komma från porren” säger Matilda Ernkrans, högskoleminister.

ÄNTLIGEN! Alla blivande lärare ska få kunskap med sig från utbildningen för att kunna undervisa sina elever om sexualitet och relationer. Nu återstår dock den helt avgörande frågan för universiteten att besvara: Vad är relevant kunskap om pornografi för blivande lärare? Ska de få lära sig att relativisera porrens skadeverkningar och får sätta plus och […]

Dags att gå från ord till handling!

Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen och justitieministern Morgan Johansson skriver i en debattartikel att ”Regeringen vill nu ta krafttag mot sexköparna.” Reality Check applåderar ställningstagandet och vi är helt eniga med i er att ”Sexhandel är inte bara en fråga om mäns utnyttjande av kvinnor utan också en tydlig klassfråga. De kvinnor som säljs på bordeller och […]

Lärare besitter en ovärderlig maktposition

I en artikel i tidningen Läraren belyser Maria Wiman skolans värdegrundsuppdrag i samband med Paulo Robertos sexköp.  ”VI LÄRARE BESITTER EN OVÄRDERLIG MAKTPOSITION. Vi är inte bara förmedlare av kunskap – med lite tur och mycket skicklighet är vi också förebilder för nästa generation. Och jag tänker, i detta virrvarr av vuxna mäns okunskap, att här […]

Marcus Svenssons slutreplik i Skolvärlden

Bildkälla: Skolvärlden, den 14 februari 2020 ”Att med undervisning ta avstånd från övergrepp är inte att döma unga” RFSU beskyller mig för att gå till personangrepp och vara sarkastisk. Det är att ett retoriskt grepp de använder för att göra mig skyldig genom guilt by association. Vad min artikel däremot gjorde var att den avslöjade […]

Debattartikel Marcus Svensson

Bildkälla: Skolvärlden, den 7 februari 2020 ”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi” Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det verkar Kalle Röcklinger på RFSU inte ha någon vetskap om. Men om man inte känner skolans och lärarnas uppdrag kan […]

Thailandssvenskar

Finns det någon ”typisk” profil som sexköpare har? Hur ser det ut när svenska män köper sex utomlands, exempelvis i Thailand? De frågorna besvarar svenska journalisten och författaren Joakim Medin i sin bok Thailandssvenskar som släpptes ut i september i år.  Joakim Medin var under två månader i Thailand där han wallraffade för att få […]

Hopp om förändring

I ETC från den 12 september 2019 kunde man läsa om att nya röster höjs i Tyskland gällande prostitutionslagstiftningen (Tyskland öppnar för lagstiftning mot sexköp). Nyheten säger att det numera finns en ”majoritet i den tyska förbundsdagen att förbjuda koppleri och köp av sexuella tjänster, enligt nordisk modell.” Lagförslaget skulle betyda att både sexköp kriminaliseras […]

Undervisning om porrens verklighet? Ja tack!

70 procent av männen i Sverige använder pornografi, lika många kvinnor använder inte pornografi. Det nedslående, men tyvärr inte helt oväntade resultatet presenterades i slutet av maj 2019 när Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie som undersökt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige kom ut. Studiens genomgång av tidigare forskning visar i mångt och mycket det som […]